အျဖဴေရာင္ ေလး
545 Reviews, 21 Followers
yathar | foodpanda