အရဏ္ဦး Yangon Noodle Bowls | yathar
အရဏ္ဦး Yangon Noodle Bowls

3 1 Ahlone, Yangon
Budget - 2,500-5,000 kyat -

3 / 5
1 reviews
1 reviews
Review
star 5
0%
star 4
0%
star 3
100%
star 2
0%
star 1
0%

Da Vid | yathar
Da Vid
695 Reviews, 1 Followers
2020.10.19 Lunch 2,500-5,000 3
[]
test title | yathar