SRI WAN TAR TAI and THAI Restaurant | yathar
SRI WAN TAR TAI and THAI Restaurant

5 1 Dagon, Yangon
Budget - 5,000-10,000 kyat -

5 / 5
1 reviews
1 reviews
Review
star 5
100%
star 4
0%
star 3
0%
star 2
0%
star 1
0%

Kyaw San | yathar
Kyaw San
418 Reviews, 11 Followers
2019.08.21 Lunch 5,000-10,000 5
Thai food
[]
yathar | foodpanda