092003412

​ေရႊဝိုင္​း အသုပ္​မ်ိဳးစုံ

​ေရႊဝိုင္​း အသုပ္​မ်ိဳးစုံ Photo

Review

​ေရႊဝိုင္​း အသုပ္​မ်ိဳးစုံ Review

Review

Detail Information

Edit request
Shop name ​ေရႊဝိုင္​း အသုပ္​မ်ိဳးစုံ
Address Nu Shwe War Road,Between 61*62 Street, Chanmyathazi, Mandalay, Mandalay
Open times Sunday: 06:00 - 20:30
Monday: 06:00 - 20:30
Tuesday: 06:00 - 20:30
Wednesday: 06:00 - 20:30
Thursday: 06:00 - 20:30
Friday: 06:00 - 20:30
Saturday: 06:00 - 20:30
Tel 092003412
Genre Mandalay / Rakhine / Noodles / Cafe / Juice Bar / Other sweets / Myanmar / Noodles / Cafe, Sweets /
Purpose
View Map