Hakata Hanamidori Japanese Restaurant | yathar
Hakata Hanamidori Japanese Restaurant

Japanese Hot Pot, BBQ & Sushi & Sashimi

5 1 Bahan, Yangon
Budget - 5,000-10,000 kyat -

5 / 5
1 reviews
1 reviews
Review
star 5
100%
star 4
0%
star 3
0%
star 2
0%
star 1
0%

Kyaw San | yathar
Kyaw San
417 Reviews, 11 Followers
2019.08.26 Lunch 5,000-10,000 5
I want to eat again and again.
[]
test title | yathar