09792008989

ေဗြးတုတ္တို႔ ျမန္မာထမင္းဆိုင္

ေဗြးတုတ္တို႔ ျမန္မာထမင္းဆိုင္ Photo

Review

Detail Information

Edit request
Shop name ေဗြးတုတ္တို႔ ျမန္မာထမင္းဆိုင္
Address 27 street, Bet: 64 x 65 Streets, Chanayethazan, Mandalay, Mandalay
Open times Sunday: 10:30 - 20:00
Monday: 10:30 - 20:00
Tuesday: 10:30 - 20:00
Wednesday: 10:30 - 20:00
Thursday: 10:30 - 20:00
Friday: 10:30 - 20:00
Saturday: 10:30 - 20:00
Tel 09792008989
Genre Mandalay / Rice / Pot and soup / Myanmar / Vietnamese /
Purpose Lunch / Dinner / Brunch / Takeout / With Friends / Date / With Kids / Good Atmosphere / Anniversary /
View Map