Japanese Restaurant SAKURA | yathar
Japanese Restaurant SAKURA

3 1 Botahtaung, Yangon
Budget - - 5,000-10,000 kyat

3 / 5
1 reviews
1 reviews
Review
star 5
0%
star 4
0%
star 3
100%
star 2
0%
star 1
0%

Khine Zar | yathar
Khine Zar
340 Reviews, 14 Followers
2020.03.30 Dinner 5,000-10,000 3
very delicious
[]
test title | yathar