Sai Kham Sam     Shan and Thai Restaurant | yathar
Sai Kham Sam Shan and Thai Restaurant

4 1 Kyeemyindaing, Yangon
Budget - - 5,000-10,000 kyat

4 / 5
1 reviews
1 reviews
Review
star 5
0%
star 4
100%
star 3
0%
star 2
0%
star 1
0%

Thet Pxone Zaw | yathar
281 Reviews, 31 Followers
2018.05.25 Dinner 5,000-10,000 4
Good shan food
[]
test title | yathar