ဦးစိုင္းမ်ိဳးမင္းလတ္
1 Reviews, 0 Followers
Review
1 review
2019.09.02 Lunch within 2,500 5
ဝက်ခြေထောက်ပေါင်းနှင့် စားဖွယ်စုံ
Pinlaung, Shan
[]
yathar | foodpanda