Nyein Chan Kyaw Tea & Food Center | yathar
Nyein Chan Kyaw Tea & Food Center

ၿငိမ္းခ်မ္းေက်ာ္ လက္ဖက္ရည္ႏွင့္ စားဖြယ္စံု

3 1 Dagon Myothit (North), Yangon
Budget - within 2,500 kyat -

전화 번호 09 518 5612
주소 Corner of Ngar Man Aung Paya Road and, Nilar St, Yangon, Dagon Myothit (North), Yangon
영업 시간 일요일: 06:00 - 21:00
월요일: 06:00 - 21:00
화요일: 06:00 - 21:00
수요일: 06:00 - 21:00
목요일: 06:00 - 21:00
금요일: 06:00 - 21:00
토요일: 06:00 - 21:00
지불 Ask
장르 양곤 요리 , 샨 요리 , , , 찌개・국 , 고기 요리 , 홍차전문점 , 찻집 , 케이크 , 퓨전 요리 , 미얀마 요리 , 베트남 요리 , 한국 요리 , 카페・디저트 , 기타
테마 아침 식사 , 점심 , 저녁 식사 , 브런치 , 포장 가능 , 친구끼리 , 혼밥 , 아이 동반

Corner of Ngar Man Aung Paya Road and, Nilar St, Yangon, Dagon Myothit (North), Yangon

Reviews
အျဖဴေရာင္ ေလး | yathar
545 Reviews, 21 Followers
2018.07.06 Lunch within 2,500 3
အရသာ ၊seevice အားလုံးစိတ္တုိင္းက်တယ္
[]
Read more
test title | yathar