Zest Cafe and Car SPA | yathar
Zest Cafe and Car SPA

4 2 Thingangyun, Yangon
Budget - within 2,500 kyat within 2,500 kyat

전화 번호 09 765 359988
주소 Thanthumar Rd, Yangon, Thingangyun, Yangon
영업 시간 일요일: 08:00 - 21:00
월요일: 08:00 - 22:00
화요일: 08:00 - 21:00
수요일: 08:00 - 21:00
목요일: 08:00 - 21:00
금요일: 08:00 - 21:00
토요일: 08:00 - 21:00
지불 Ask
장르 양곤 요리 , 홍차전문점 , 찻집 , 케이크 , 기타 디저트 , 미얀마 요리 , 카페・디저트
테마 점심 , 저녁 식사 , 브런치 , 야식 , 포장 가능 , 친구끼리 , 데이트 , 아이 동반

Thanthumar Rd, Yangon, Thingangyun, Yangon

Reviews
Kyalsin Thoon Hsu | yathar
63 Reviews, 7 Followers
2019.02.19 Dinner within 2,500 5
Both can car spa and drink and eat. So relax place and so delious food. And then good service.
[]
အျဖဴေရာင္ ေလး | yathar
545 Reviews, 21 Followers
2018.06.25 Lunch within 2,500 3
Disum ေလးအရမ္းျကုိက္ တယ္
ဆုိင္ေလးကလည္း ေနရာေကာင္းေလးဆုိေတာ့ သေဘာက်တယ္
Very Good!!!
[]
Read more
test title | yathar