Aung Kaung San Tea Shop | yathar
Aung Kaung San Tea Shop

3 1 Thingangyun, Yangon
Budget - within 2,500 kyat -

전화 번호 09 266 935 240
주소 ရန်ကုန်, Thingangyun, Yangon
영업 시간 일요일: 01:00 - 24:00
월요일: 01:00 - 24:00
화요일: 01:00 - 24:00
수요일: 01:00 - 24:00
목요일: 01:00 - 24:00
금요일: 01:00 - 24:00
토요일: 01:00 - 24:00
지불 Ask
장르 양곤 요리 , 샨 요리 , 볶음밥 , 홍차전문점 , 찻집 , 디저트 , 미얀마 요리 , 중화 요리 , 카페・디저트
테마 아침 식사 , 점심 , 저녁 식사 , 브런치 , 야식 , 친구끼리 , 혼밥 , 아이 동반

ရန်ကုန်, Thingangyun, Yangon

Reviews
အျဖဴေရာင္ ေလး | yathar
545 Reviews, 21 Followers
2018.07.06 Lunch within 2,500 3
chinese food ျကိုက္တဲ႕သူေတြအတြက္အဆင္ေျပတယ္
[]
Read more
test title | yathar