ที่ตั้ง Thanlyin, Yangon
การตั้งถิ่นฐาน Ask
ประเภท อาหารย่างกุ้ง , อาหารมัณฑะเลย์ , อาหารพม่า
วัตถุประสงค์

Thanlyin, Yangon

Reviews
Kyaw Win Shein | yathar
430 Reviews, 30 Followers
2018.07.02 Dinner 5,000-10,000 3
[]
Read more
test title | yathar