လိပ်စာ Fushion pyin oo lwin, Pyinoolwin, Mandalay
ငွေပေးချေမှု Ask
မီနူးအမျိုးအစား မႏၲေလးဟင္းလ်ာမ်ား , ျမန္မာဟင္းလ်ာမ်ား
အထွေထွေအချက်အလက်

Fushion pyin oo lwin, Pyinoolwin, Mandalay

Reviews
အျဖဴေရာင္ ေလး | yathar
545 Reviews, 21 Followers
2018.07.12 Lunch 5,000-10,000 3
Love the food and the atmosphere .
[]
အျဖဴေရာင္ ေလး | yathar
545 Reviews, 21 Followers
2018.07.12 Lunch 100,000-200,000 3
loved the food and the atmosphere.
[]
အျဖဴေရာင္ ေလး | yathar
545 Reviews, 21 Followers
2018.07.12 Lunch 10,000-20,000 3
loved the food and the atmosphere.
[]
အျဖဴေရာင္ ေလး | yathar
545 Reviews, 21 Followers
2018.07.12 Lunch 10,000-20,000 3
loved the food and the atmosphere.
[]
Read more
yathar | foodpanda