Karim Roti Mataba | yathar
Karim Roti Mataba

3 1 Chana Songkhram, Bangkok
Budget - - -

3 / 5
1 reviews
1 reviews
Review
star 5
0%
star 4
0%
star 3
100%
star 2
0%
star 1
0%

Khine Zar | yathar
Khine Zar
340 Reviews, 13 Followers
2020.11.20 Dinner 3
[]
yathar | foodpanda