Khao Moo Daeng | yathar
Khao Moo Daeng

- - Bang Yi Khan, Bangkok
Budget - - -

전화 번호 6624337361
주소 36 Rama VIII Rd, Bang Yi Khan, Bang Phlat, Bangkok 10700, Thailand, Bang Yi Khan, Bangkok
지불 Ask
장르 태국 북부 요리 , 태국 동북부 요리 , 방콕 요리
테마 아침 식사 , 점심 , 저녁 식사 , 브런치 , 포장 가능 , 친구끼리 , 데이트 , 혼밥 , 아이 동반

36 Rama VIII Rd, Bang Yi Khan, Bang Phlat, Bangkok 10700, Thailand, Bang Yi Khan, Bangkok

Reviews

아직 작성된 게시글이 없습니다! 리뷰를 작성해주세요!

yathar | foodpanda