Khaing Thazin Restaurant | yathar
Khaing Thazin Restaurant

5 1 Thaton, Mon
Budget - - within 2,500 kyat

ĐT 09 779 994199
vị trí အမွတ္(၁၀၂) စက္ရံုလမ္း၊ ေအာက္က်င္းရပ္ကြက္၊ သထံုၿမိဳ႕, Thaton, Mon
Giờ mở cửa Thứ hai: 07:00 - 16:00
Thứ ba: 07:00 - 16:00
Thứ tư: 07:00 - 16:00
Thứ năm: 07:00 - 16:00
Thứ sáu: 07:00 - 16:00
ngày thứ bảy: 07:00 - 16:00
Thanh toán Ask
Thể loại Món Mon , Đồ ăn Myanmar
Mục đích Có đồ ăn mang đi , Với các bạn , Ngay cả một người cũng không sao

အမွတ္(၁၀၂) စက္ရံုလမ္း၊ ေအာက္က်င္းရပ္ကြက္၊ သထံုၿမိဳ႕, Thaton, Mon

Reviews
Mi Khine | yathar
Mi Khine
85 Reviews, 27 Followers
2018.05.10 Dinner within 2,500 5
[]
Read more
yathar | foodpanda