ĐT 094342299
vị trí 205 Hgnet Pyaw Khaung Kwin/ Bayview-The Beach resort, Ngapali, Myanmar, Thandwe, Rakhine
Giờ mở cửa chủ nhật: 08:00 - 22:00
Thứ hai: 08:00 - 22:00
Thứ ba: 08:00 - 02:00
Thứ tư: 08:00 - 22:00
Thứ năm: 08:00 - 22:00
Thứ sáu: 08:00 - 22:00
ngày thứ bảy: 08:00 - 22:00
Thanh toán Ask
Thể loại Thức ăn Rakhine , Đồ ăn Myanmar
Mục đích

205 Hgnet Pyaw Khaung Kwin/ Bayview-The Beach resort, Ngapali, Myanmar, Thandwe, Rakhine

Reviews
အျဖဴေရာင္ ေလး | yathar
545 Reviews, 21 Followers
2018.07.13 Lunch 10,000-20,000 3
This was a pleasant change from eating at the hotel... about a quarter of the price and food good ... a good variety and taste
[]
Read more
yathar | foodpanda