Eatfinity Restaurant | yathar
Eatfinity Restaurant

3 1 Kyauktada, Yangon
Budget - - 30,000-40,000 kyat

3 / 5
1 reviews
1 reviews
Review
star 5
0%
star 4
0%
star 3
100%
star 2
0%
star 1
0%

市川 俊介 | yathar
市川 俊介
341 Reviews, 48 Followers
2018.03.26 Dinner 30,000-40,000 3
[]
test title | yathar