Mya Yadanar Restaurant | yathar
Mya Yadanar Restaurant

5 1 Nyaung-U, Mandalay
Budget - 5,000-10,000 kyat -

ĐT 06160882
vị trí Main Road Nyaung Oo, Nyaung-U, Mandalay
Giờ mở cửa chủ nhật: 06:30 - 10:00
Thứ hai: 06:30 - 10:00
Thứ ba: 06:30 - 10:00
Thứ tư: 06:30 - 10:00
Thứ năm: 06:30 - 10:00
Thứ sáu: 06:30 - 10:00
ngày thứ bảy: 06:30 - 10:00
Thanh toán Ask
Thể loại Đồ ăn Mandalay , Đồ ăn Myanmar
Mục đích

Main Road Nyaung Oo, Nyaung-U, Mandalay

Reviews
Kyaw Win Shein | yathar
430 Reviews, 30 Followers
2018.05.09 Lunch 5,000-10,000 5
[]
Read more
yathar | foodpanda