ေနလသာ ( Nay La Thar ) | yathar
ေနလသာ ( Nay La Thar )

3 1 Mayangone, Yangon
Budget - 2,500-5,000 kyat -

电话号码 09799250665095093052
地址 အမွတ္(၇၀)၊ က်ိဳက္ဝိုင္းဘုရားလမ္း၊(၃)ရပ္ကြက္၊ မရမ္းကုန္းျမိဳ႔နယ္(ေဘာ္လံုးကြင္းေရွ႕) Yangon, Mayangone, Yangon
营业时间 星期天: 10:00 - 23:00
星期一: 10:00 - 23:00
星期二: 10:00 - 23:00
星期三: 10:00 - 23:00
星期四: 10:00 - 23:00
星期五: 10:00 - 23:00
星期六: 10:00 - 23:00
付款 Ask
种类 麻辣香锅 , , 炖菜 , 烤肉 , 牛排 , 烤鸡肉串 , BBQ
使用目的 午餐 , 晚餐 , 可外带 , 可与朋友一起享用 , 可独自一人享用 , 可携带孩子

အမွတ္(၇၀)၊ က်ိဳက္ဝိုင္းဘုရားလမ္း၊(၃)ရပ္ကြက္၊ မရမ္းကုန္းျမိဳ႔နယ္(ေဘာ္လံုးကြင္းေရွ႕) Yangon, Mayangone, Yangon

Reviews
Da Vid | yathar
Da Vid
906 Reviews, 2 Followers
2020.10.08 Lunch 2,500-5,000 3
[]
Read more
yathar | foodpanda