ေနလသာ ( Nay La Thar ) | yathar
ေနလသာ ( Nay La Thar )

3 1 Mayangone, Yangon
Budget - 2,500-5,000 kyat -

Tel 09799250665095093052
Address အမွတ္(၇၀)၊ က်ိဳက္ဝိုင္းဘုရားလမ္း၊(၃)ရပ္ကြက္၊ မရမ္းကုန္းျမိဳ႔နယ္(ေဘာ္လံုးကြင္းေရွ႕) Yangon, Mayangone, Yangon
Open times Sunday: 10:00 - 23:00
Monday: 10:00 - 23:00
Tuesday: 10:00 - 23:00
Wednesday: 10:00 - 23:00
Thursday: 10:00 - 23:00
Friday: 10:00 - 23:00
Saturday: 10:00 - 23:00
Payment Ask
Genre Malar Xing Guo , Soup , stew , Grilled meat , Steak , Grilled chicken , BBQ
Purpose Lunch , Dinner , Takeout , With Friends , Single , With Kids

အမွတ္(၇၀)၊ က်ိဳက္ဝိုင္းဘုရားလမ္း၊(၃)ရပ္ကြက္၊ မရမ္းကုန္းျမိဳ႔နယ္(ေဘာ္လံုးကြင္းေရွ႕) Yangon, Mayangone, Yangon

Reviews
Da Vid | yathar
Da Vid
906 Reviews, 2 Followers
2020.10.08 Lunch 2,500-5,000 3
[]
Read more
test title | yathar