2K Food House | yathar
2K Food House

3 1 Thingangyun, Yangon
Budget - 2,500-5,000 kyat -

전화 번호 09408877354096922171
주소 လိပ်စာက​တော့ အမှတ် (၁၁၅ ), စံပြ ၅ လမ်း, စံပြ​စျေးအနီး, သင်္ဃန်းကျွန်းမြို့နယ်, Thingangyun, Yangon
영업 시간 일요일: 09:00 - 22:00
월요일: 09:00 - 22:00
화요일: 09:00 - 22:00
수요일: 09:00 - 22:00
목요일: 09:00 - 22:00
금요일: 09:00 - 22:00
토요일: 09:00 - 22:00
지불 Ask
장르 해산물 요리 , 양곤 요리 , 퓨전 요리
테마 점심 , 저녁 식사 , 포장 가능 , 친구끼리 , 혼밥 , 아이 동반

လိပ်စာက​တော့ အမှတ် (၁၁၅ ), စံပြ ၅ လမ်း, စံပြ​စျေးအနီး, သင်္ဃန်းကျွန်းမြို့နယ်, Thingangyun, Yangon

Reviews
Da Vid | yathar
Da Vid
906 Reviews, 2 Followers
2020.10.01 Lunch 2,500-5,000 3
[]
Read more
yathar | foodpanda