Shinmindar restaurant & BBQ | yathar
Shinmindar restaurant & BBQ

3 1 Dagon Myothit (North), Yangon
Budget - - within 2,500 kyat

3 / 5
1 reviews
1 reviews
Review
star 5
0%
star 4
0%
star 3
100%
star 2
0%
star 1
0%

Da Vid | yathar
Da Vid
906 Reviews, 2 Followers
2020.09.30 Dinner within 2,500 3
[]
yathar | foodpanda