เบอร์โทรศัพท์ 9595041702
ที่ตั้ง Tar Wa Tain Thar Street, Hlaing township, Yangon, Myanmar, Hlaing, Yangon
การตั้งถิ่นฐาน Ask
ประเภท ทันตกรรม , ทันตทันตกรรมการจัดฟัน , ทันตกรรมสำหรับเด็ก , ทันตกรรมและศัลยกรรมช่องปาก
วัตถุประสงค์

Tar Wa Tain Thar Street, Hlaing township, Yangon, Myanmar, Hlaing, Yangon

Reviews

ยังไม่มีการโพสต์ รีวิวตอนนี้เลย!