ĐT 959255255533
vị trí No. 11 Room No. (BSH-02), Baho Road, San Chaung Township Yangon, Myanmar (Burma), Sanchaung, Yangon
Giờ mở cửa chủ nhật: 09:00 - 20:00
Thứ hai: 09:00 - 20:00
Thứ ba: 09:00 - 20:00
Thứ tư: 09:00 - 20:00
Thứ năm: 09:00 - 20:00
Thứ sáu: 09:00 - 20:00
ngày thứ bảy: 09:00 - 20:00
Thanh toán Ask
Thể loại Nha khoa , Chỉnh nha , Nha khoa nhi , Phẫu thuật răng và miệng
Mục đích

No. 11 Room No. (BSH-02), Baho Road, San Chaung Township Yangon, Myanmar (Burma), Sanchaung, Yangon

Reviews
Moeko Yamada | yathar
Moeko Yamada
246 Reviews, 0 Followers
2020.09.29 5,000-10,000 3
[]
Read more