KYAW Bar, B.B.Q & Restaurant | yathar
KYAW Bar, B.B.Q & Restaurant

3 - Hlaing, Yangon
Budget - - -

电话号码 09754921458
地址 kan st Kyaw BBQ Yangon, Myanmar, Hlaing, Yangon
营业时间 星期天: 10:00 - 22:30
星期一: 10:00 - 22:30
星期二: 10:00 - 22:30
星期三: 10:00 - 22:30
星期四: 10:00 - 22:30
星期五: 10:00 - 22:30
星期六: 10:00 - 22:30
付款 Ask
种类
使用目的

kan st Kyaw BBQ Yangon, Myanmar, Hlaing, Yangon

Reviews

暂时还没有帖子,让我们来看看!

yathar | foodpanda