ĐT 09754921458
vị trí kan st Kyaw BBQ Yangon, Myanmar, Hlaing, Yangon
Giờ mở cửa chủ nhật: 10:00 - 22:30
Thứ hai: 10:00 - 22:30
Thứ ba: 10:00 - 22:30
Thứ tư: 10:00 - 22:30
Thứ năm: 10:00 - 22:30
Thứ sáu: 10:00 - 22:30
ngày thứ bảy: 10:00 - 22:30
Thanh toán Ask
Thể loại
Mục đích

kan st Kyaw BBQ Yangon, Myanmar, Hlaing, Yangon

Reviews

Chưa có bài viết nào. Hãy xem lại!

yathar | foodpanda