May oo 3 beauty sloon & spa - lady only | Beauty
May oo 3 beauty sloon & spa - lady only

3 1 Dagon Myothit (North), Yangon
Budget - - -

ĐT 095131334
vị trí no 1072, Dagon Myothit (North), Yangon
Giờ mở cửa chủ nhật: 09:00 - 20:00
Thứ hai: 09:00 - 20:00
Thứ ba: 09:00 - 20:00
Thứ tư: 09:00 - 20:00
Thứ năm: 09:00 - 20:00
Thứ sáu: 09:00 - 20:00
ngày thứ bảy: 09:00 - 20:00
Thanh toán Ask
Thể loại Trang điểm , Màu lông mày , Tỉa lông mày
Mục đích

no 1072, Dagon Myothit (North), Yangon

Reviews
nana maruo | yathar
nana maruo
98 Reviews, 1 Followers
2020.09.19 2,500-5,000 3
[]
Read more
yathar | foodpanda