Pinlon Nail Art& Foot Reflexology Studio | Beauty
Pinlon Nail Art& Foot Reflexology Studio

3 1 Dagon Myothit (North), Yangon
Budget - - -

ĐT 09968767959
vị trí အမွတ္ -၇၂၁ ၊ေငြပုလဲ ၂လမ္း၊၃၅ ရပ္ကြက္၊ေျမာက္ဒဂံုၿမိဳ႕နယ္ ဆက္သြယ္ေရးမွတ္တိုင္မွဝင္ရန္, Dagon Myothit (North), Yangon
Giờ mở cửa chủ nhật: 10:30 - 10:30
Thứ hai: 10:30 - 10:30
Thứ ba: 10:30 - 10:30
Thứ tư: 10:30 - 10:30
Thứ năm: 10:30 - 10:30
Thứ sáu: 10:30 - 10:30
ngày thứ bảy: 10:30 - 10:30
Thanh toán Ask
Thể loại Móng chân , Làm móng / sơn móng tay , Gel đánh bóng
Mục đích

အမွတ္ -၇၂၁ ၊ေငြပုလဲ ၂လမ္း၊၃၅ ရပ္ကြက္၊ေျမာက္ဒဂံုၿမိဳ႕နယ္ ဆက္သြယ္ေရးမွတ္တိုင္မွဝင္ရန္, Dagon Myothit (North), Yangon

Reviews
nana maruo | yathar
nana maruo
98 Reviews, 1 Followers
2020.09.19 2,500-5,000 3
[]
Read more