ĐT 959789321653
vị trí No.14 Nyaung Tone St, Yangon, Myanmar (Burma), Sanchaung, Yangon
Giờ mở cửa chủ nhật: 09:00 - 21:00
Thứ hai: 09:00 - 21:00
Thứ ba: 09:00 - 21:00
Thứ tư: 09:00 - 21:00
Thứ năm: 09:00 - 21:00
Thứ sáu: 09:00 - 21:00
ngày thứ bảy: 09:00 - 21:00
Thanh toán Ask
Thể loại cắt tóc , Dưỡng tóc , uốn , Highlight / Low light
Mục đích

No.14 Nyaung Tone St, Yangon, Myanmar (Burma), Sanchaung, Yangon

Reviews
Moeko Yamada | yathar
Moeko Yamada
244 Reviews, 0 Followers
2020.09.16 5,000-10,000 3
[]
Moeko Yamada | yathar
Moeko Yamada
244 Reviews, 0 Followers
2020.09.16 5,000-10,000 3
[]
Read more
yathar | foodpanda