ĐT 951224664
vị trí Phone Gyi Road, Yangon, Myanmar (Burma), Seikgyikanaungto, Yangon
Giờ mở cửa chủ nhật: 09:00 - 17:00
Thứ hai: 09:00 - 17:00
Thứ ba: 09:00 - 17:00
Thứ tư: 09:00 - 17:00
Thứ năm: 09:00 - 17:00
Thứ sáu: 09:00 - 17:00
ngày thứ bảy: 09:00 - 17:00
Thanh toán Ask
Thể loại tô màu , cắt tóc , Hoán vị thẳng , Dưỡng tóc , uốn
Mục đích

Phone Gyi Road, Yangon, Myanmar (Burma), Seikgyikanaungto, Yangon

Reviews
Moeko Yamada | yathar
Moeko Yamada
246 Reviews, 0 Followers
2020.09.15 5,000-10,000 3
[]
Read more