The K Salon Yangon Branch | Beauty
The K Salon Yangon Branch

3 3 Yankin, Yangon
Budget 5,000-10,000 kyat

ĐT 959428077807
vị trí Waizayansar Han Thar Wadi Yangon, 11111, Myanmar (Burma), Yankin, Yangon
Giờ mở cửa chủ nhật: 09:30 - 21:00
Thứ hai: 09:30 - 21:00
Thứ ba: 09:30 - 21:00
Thứ tư: 09:30 - 21:00
Thứ năm: 09:30 - 21:00
Thứ sáu: 09:30 - 21:00
ngày thứ bảy: 09:30 - 21:00
Thanh toán Ask
Thể loại tô màu , cắt tóc , Hoán vị thẳng , Dưỡng tóc , uốn
Mục đích

Waizayansar Han Thar Wadi Yangon, 11111, Myanmar (Burma), Yankin, Yangon

Reviews
Moeko Yamada | yathar
Moeko Yamada
244 Reviews, 0 Followers
2020.09.15 5,000-10,000 3
[]
Moeko Yamada | yathar
Moeko Yamada
244 Reviews, 0 Followers
2020.09.15 5,000-10,000 3
[]
Moeko Yamada | yathar
Moeko Yamada
244 Reviews, 0 Followers
2020.09.15 5,000-10,000 3
[]
Read more
yathar | foodpanda