Nui. HOSTEL & BAR LOUNGE | yathar
Nui. HOSTEL & BAR LOUNGE

5 2
Budget - 50,000-100,000 kyat -

地址
營業時間
午餐
星期天: 08:00 - 18:00
星期一: 08:00 - 18:00
星期二: 08:00 - 18:00
星期三: 08:00 - 18:00
星期四: 08:00 - 18:00
星期五: 08:00 - 18:00
星期六: 08:00 - 18:00
晚餐
星期天: 18:00 - 24:00
星期一: 18:00 - 24:00
星期二: 18:00 - 24:00
星期三: 18:00 - 24:00
星期四: 18:00 - 24:00
星期五: 18:00 - 24:00
星期六: 18:00 - 24:00
付款 Ask
種類
使用目的
Reviews
HIROKI SHIMOMURA | yathar
2 Reviews, 0 Followers
2021.06.19 30,000-40,000 5
Good!
[]
Moeko Yamada | yathar
Moeko Yamada
1 Reviews, 2 Followers
2020.09.15 Lunch 50,000-100,000 5
[]
Read more
yathar | foodpanda