ĐT 959420320669
vị trí No. (67), Ground Floor, Corner of Ashay Gone St. and Sanchaung St., Sanchaung Tsp. Yangon, Yangon Re, Sanchaung, Yangon
Giờ mở cửa chủ nhật: 09:00 - 22:00
Thứ hai: 09:00 - 22:00
Thứ ba: 09:00 - 22:00
Thứ tư: 09:00 - 22:00
Thứ năm: 09:00 - 22:00
Thứ sáu: 09:00 - 22:00
ngày thứ bảy: 09:00 - 22:00
Thanh toán Ask
Thể loại Massage đầu , Massage chân , Massage bằng hương thơm , Massage mặt , Bấm huyệt
Mục đích

No. (67), Ground Floor, Corner of Ashay Gone St. and Sanchaung St., Sanchaung Tsp. Yangon, Yangon Re, Sanchaung, Yangon

Reviews
Moeko Yamada | yathar
Moeko Yamada
246 Reviews, 0 Followers
2020.09.10 5,000-10,000 3
[]
Read more