ĐT 959781996411
vị trí No.167 , Thiri Myaing ( 10 ) street 13 ) quarte, Hlaing, Yangon
Giờ mở cửa chủ nhật: 07:00 - 21:00
Thứ hai: 07:00 - 21:00
Thứ ba: 07:00 - 21:00
Thứ tư: 07:00 - 21:00
Thứ năm: 07:00 - 21:00
Thứ sáu: 07:00 - 21:00
ngày thứ bảy: 07:00 - 21:00
Thanh toán Ask
Thể loại Cửa hàng thuốc
Mục đích

No.167 , Thiri Myaing ( 10 ) street 13 ) quarte, Hlaing, Yangon

Reviews
Takashi Sato | yathar
Takashi Sato
261 Reviews, 1 Followers
2020.09.10 2,500-5,000 3
[]
Takashi Sato | yathar
Takashi Sato
261 Reviews, 1 Followers
2020.09.10 2,500-5,000 3
[]
Takashi Sato | yathar
Takashi Sato
261 Reviews, 1 Followers
2020.09.10 2,500-5,000 3
[]
Read more
yathar | foodpanda