Shine star 1 | yathar
Booking Smart Order
Shine star 1

ရှိုင်းစတား ၁

- - Aungmyaythazan, Mandalay
Budget - - -

ĐT 0947106886
vị trí 18 Street , Between 83 & 83 Street, Aungmyaythazan, Mandalay
Giờ mở cửa chủ nhật: 08:00 - 21:00
Thứ hai: 08:00 - 21:00
Thứ ba: 08:00 - 21:00
Thứ tư: 08:00 - 21:00
Thứ năm: 08:00 - 21:00
Thứ sáu: 08:00 - 21:00
ngày thứ bảy: 08:00 - 21:00
Thanh toán Ask
Facebook https://www.facebook.com/Shinestar6618
Ngày khai trương 1970.01.01
Thể loại Gyoza , Lẩu mạch nha
Mục đích

18 Street , Between 83 & 83 Street, Aungmyaythazan, Mandalay

Reviews

Chưa có bài viết nào. Hãy xem lại!

Đặt trước

Vui lòng đăng nhập để đặt chỗ

test title | yathar