ĐT 959445111100
vị trí No.18, 3rd floor A, Boyar Nyunt Street 11111, Yangon, Yangon, Myanmar, Dagon, Yangon
Giờ mở cửa
Nửa đầu
chủ nhật: 07:00 - 18:00
Thứ hai: 06:30 - 20:00
Thứ ba: 06:30 - 20:00
Thứ tư: 06:30 - 20:00
Thứ năm: 06:30 - 20:00
Thứ sáu: 06:30 - 20:00
ngày thứ bảy: 07:00 - 18:00
Một nửa thứ hai
chủ nhật: 00:00 - 00:00
Thứ hai: 00:00 - 00:00
Thứ ba: 00:00 - 00:00
Thứ tư: 00:00 - 00:00
Thứ năm: 00:00 - 00:00
Thứ sáu: 00:00 - 00:00
ngày thứ bảy: 00:00 - 00:00
Thanh toán Ask
Thể loại Máy tập thể dục
Mục đích

No.18, 3rd floor A, Boyar Nyunt Street 11111, Yangon, Yangon, Myanmar, Dagon, Yangon

Reviews
Moeko Yamada | yathar
Moeko Yamada
246 Reviews, 0 Followers
2020.09.08 5,000-10,000 3
[]
Read more