X Gym - Myaynigone | Beauty
X Gym - Myaynigone

3 1 Sanchaung, Yangon
Budget 5,000-10,000 kyat

ĐT 09777941196
vị trí myaynigone plaza yangon Myanmar (Burma), Sanchaung, Yangon
Giờ mở cửa chủ nhật: 06:30 - 21:00
Thứ hai: 06:30 - 21:00
Thứ ba: 06:30 - 21:00
Thứ tư: 06:30 - 21:00
Thứ năm: 06:30 - 21:00
Thứ sáu: 06:30 - 21:00
ngày thứ bảy: 06:30 - 21:00
Thanh toán Ask
Thể loại quyền anh , Lethwei
Mục đích

myaynigone plaza yangon Myanmar (Burma), Sanchaung, Yangon

Reviews
Moeko Yamada | yathar
Moeko Yamada
244 Reviews, 0 Followers
2020.09.08 5,000-10,000 3
[]
Read more
yathar | foodpanda