ĐT 959777736802
vị trí No. 46 Kabar Aye Pagoda Rd, Mayangone, Yangon
Giờ mở cửa chủ nhật: 08:00 - 17:00
Thứ hai: 08:00 - 17:00
Thứ ba: 08:00 - 17:00
Thứ tư: 08:00 - 17:00
Thứ năm: 08:00 - 17:00
Thứ sáu: 08:00 - 17:00
ngày thứ bảy: 08:00 - 17:00
Thanh toán Ask
Thể loại Cửa hàng thuốc
Mục đích

No. 46 Kabar Aye Pagoda Rd, Mayangone, Yangon

Reviews
Takashi Sato | yathar
Takashi Sato
261 Reviews, 1 Followers
2020.09.08 2,500-5,000 3
[]
Takashi Sato | yathar
Takashi Sato
261 Reviews, 1 Followers
2020.09.08 2,500-5,000 3
[]
Takashi Sato | yathar
Takashi Sato
261 Reviews, 1 Followers
2020.09.08 2,500-5,000 3
[]
Takashi Sato | yathar
Takashi Sato
261 Reviews, 1 Followers
2020.09.08 2,500-5,000 3
[]
Read more
yathar | foodpanda