ĐT 959459909055
vị trí 122, Cherry Garden Road, South Okkalapa Yangon, Myanmar Yangon Region, 11181, South Okkalapa, Yangon
Giờ mở cửa chủ nhật: 08:00 - 21:00
Thứ hai: 06:00 - 21:00
Thứ ba: 06:00 - 21:00
Thứ tư: 06:00 - 21:00
Thứ năm: 06:00 - 21:00
Thứ sáu: 06:00 - 21:00
ngày thứ bảy: 08:00 - 21:00
Thanh toán Ask
Thể loại quyền anh , Lethwei , Đào tạo về vi mạch , Nhảy
Mục đích

122, Cherry Garden Road, South Okkalapa Yangon, Myanmar Yangon Region, 11181, South Okkalapa, Yangon

Reviews
Moeko Yamada | yathar
Moeko Yamada
246 Reviews, 0 Followers
2020.09.08 5,000-10,000 3
[]
Read more