ĐT 959261938767
vị trí No. 28 Bawga Theikdi Road, Yangon, Myanmar (Burma), Mayangone, Yangon
Giờ mở cửa
Nửa đầu
chủ nhật: 06:00 - 11:00
Thứ hai: 06:00 - 11:00
Thứ ba: 06:00 - 11:00
Thứ tư: 06:00 - 11:00
Thứ năm: 06:00 - 11:00
Thứ sáu: 06:00 - 11:00
ngày thứ bảy: 06:00 - 11:00
Một nửa thứ hai
chủ nhật: 13:00 - 21:00
Thứ hai: 13:00 - 21:00
Thứ ba: 13:00 - 21:00
Thứ tư: 13:00 - 21:00
Thứ năm: 13:00 - 21:00
Thứ sáu: 13:00 - 21:00
ngày thứ bảy: 13:00 - 21:00
Thanh toán Ask
Thể loại Máy tập thể dục
Mục đích

No. 28 Bawga Theikdi Road, Yangon, Myanmar (Burma), Mayangone, Yangon

Reviews
Moeko Yamada | yathar
Moeko Yamada
246 Reviews, 0 Followers
2020.09.03 5,000-10,000 3
[]
Read more