เบอร์โทรศัพท์ 959778955229
ที่ตั้ง Yarza Thingyan Rd, Yangon 11451, Dagon Myothit (East), Yangon
การตั้งถิ่นฐาน Ask
ประเภท ร้านขายยา
วัตถุประสงค์

Yarza Thingyan Rd, Yangon 11451, Dagon Myothit (East), Yangon

Reviews

ยังไม่มีการโพสต์ รีวิวตอนนี้เลย!

yathar | foodpanda