ĐT 095251540
vị trí Thingangyun, Yangon
Giờ mở cửa chủ nhật: 09:00 - 21:00
Thứ hai: 09:00 - 21:00
Thứ ba: 09:00 - 21:00
Thứ tư: 09:00 - 21:00
Thứ năm: 09:00 - 21:00
Thứ sáu: 09:00 - 21:00
ngày thứ bảy: 09:00 - 21:00
Thanh toán Ask
Thể loại thợ hớt tóc , tô màu , cắt tóc , Hoán vị thẳng , Móng chân , Làm móng / sơn móng tay , Gel đánh bóng , Spa , thợ hớt tóc , tô màu , cắt tóc , Hoán vị thẳng , Móng chân , Làm móng / sơn móng tay , Gel đánh bóng , Spa
Mục đích

Thingangyun, Yangon

Reviews
nana maruo | yathar
nana maruo
98 Reviews, 1 Followers
2020.08.31 2,500-5,000 3
[]
Read more
yathar | foodpanda