ĐT 9595503948
vị trí 14 Myaynigone Zay St, Yangon, Myanmar (Burma), Sanchaung, Yangon
Giờ mở cửa chủ nhật: 12:00 - 08:00
Thứ hai: 00:00 - 00:00
Thứ ba: 12:00 - 08:00
Thứ tư: 12:00 - 08:00
Thứ năm: 12:00 - 08:00
Thứ sáu: 12:00 - 08:00
ngày thứ bảy: 12:00 - 08:00
Thanh toán Ask
Thể loại Nhảy
Mục đích

14 Myaynigone Zay St, Yangon, Myanmar (Burma), Sanchaung, Yangon

Reviews
Moeko Yamada | yathar
Moeko Yamada
246 Reviews, 0 Followers
2020.08.27 5,000-10,000 3
[]
Read more