Pro Skin - Face Spa & Aesthetic Clinic | Medical
Pro Skin - Face Spa & Aesthetic Clinic

3 1 Sanchaung, Yangon
Budget 5,000-10,000 kyat

ĐT 959777669898
vị trí No.39 Shin Saw Pu, Shwedagon Pagoda Rd, Yangon, Myanmar (Burma), Sanchaung, Yangon
Giờ mở cửa chủ nhật: 10:00 - 20:00
Thứ hai: 00:00 - 00:00
Thứ ba: 10:00 - 20:00
Thứ tư: 10:00 - 20:00
Thứ năm: 10:00 - 20:00
Thứ sáu: 10:00 - 20:00
ngày thứ bảy: 10:00 - 20:00
Thanh toán Ask
Thể loại Nâng cơ mặt
Mục đích

No.39 Shin Saw Pu, Shwedagon Pagoda Rd, Yangon, Myanmar (Burma), Sanchaung, Yangon

Reviews
Moeko Yamada | yathar
Moeko Yamada
244 Reviews, 0 Followers
2020.08.27 5,000-10,000 3
[]
Read more
yathar | foodpanda