Koe Kant Kou Fu Restaurant | yathar
Koe Kant Kou Fu Restaurant

3 2 Ahlone, Yangon
Budget - 2,500-5,000 kyat -

3 / 5
2 reviews
2 reviews
Review
star 5
0%
star 4
0%
star 3
100%
star 2
0%
star 1
0%

Hma Epoch | yathar
Hma Epoch
509 Reviews, 39 Followers
2020.12.24 Lunch 20,000-30,000 0
good taste
[]
Da Vid | yathar
Da Vid
906 Reviews, 2 Followers
2020.08.27 Lunch 2,500-5,000 3
[]
test title | yathar