ĐT 959776464610
vị trí 23, Baho Road, Aung Chan Thar Street, Sanchaung, Yangon
Giờ mở cửa chủ nhật: 08:00 - 22:00
Thứ hai: 08:00 - 22:00
Thứ ba: 08:00 - 22:00
Thứ tư: 08:00 - 22:00
Thứ năm: 08:00 - 22:00
Thứ sáu: 08:00 - 22:00
ngày thứ bảy: 08:00 - 22:00
Thanh toán Ask
Thể loại Cửa hàng thuốc
Mục đích

23, Baho Road, Aung Chan Thar Street, Sanchaung, Yangon

Reviews

Chưa có bài viết nào. Hãy xem lại!

yathar | foodpanda