ที่ตั้ง #225, Room No. 1502, 15th Floor, Olympic Tower, 40th Street, Kyauktada, Yangon
การตั้งถิ่นฐาน Ask
ประเภท ร้านขายยา
วัตถุประสงค์

#225, Room No. 1502, 15th Floor, Olympic Tower, 40th Street, Kyauktada, Yangon

Reviews
Takashi Sato | yathar
Takashi Sato
261 Reviews, 1 Followers
2020.08.27 2,500-5,000 3
[]
Read more
yathar | foodpanda