เบอร์โทรศัพท์ 959778177790
ที่ตั้ง Sanchaung St, Yangon, Myanmar (Burma), Sanchaung, Yangon
การตั้งถิ่นฐาน Ask
ประเภท ร้านขายยา
วัตถุประสงค์

Sanchaung St, Yangon, Myanmar (Burma), Sanchaung, Yangon

Reviews
Moeko Yamada | yathar
Moeko Yamada
244 Reviews, 0 Followers
2020.08.25 5,000-10,000 3
[]
Moeko Yamada | yathar
Moeko Yamada
244 Reviews, 0 Followers
2020.08.25 5,000-10,000 3
[]
Read more
yathar | foodpanda